Vegeta logo

Условия за ползване

Уебсайтът www.podravka.hr (наричан по-долу „уебсайтът“) е създаден и се редактира от дружеството Podravka d.d. (наричано по-долу Podravka, „ние“, „нас“ или „наш“).

При първо използване на уебсайта се счита, че сте напълно запознати с тези Условия, разбирате ги и ги приемате. Ако не сте съгласни с тях, моля, не осъществявайте достъп до уебсайта и не използвайте съдържанието му. Ако имате въпроси или нещо в Условията за ползване е неясно, моля, свържете се с редакторския съвет на адрес urednistvo@podravka.hr.

Запазваме си правото да променяме оформлението и съдържанието на уебсайта, както и на Условията за ползване, затова ви молим да ги преглеждате периодично, за да се запознаете с възможните промени. Считаме, че, като продължавате да използвате уебсайта, вие се съгласявате с всички възможни промени.

Условията съдържат няколко части:

Условия за ползване
Авторски права и други права върху интелектуална собственост
Гаранции и откази от отговорност
„Бисквитки“
Статистика
Връзки
Промени и прекратяване на валидността

1. Условия за ползване

Приемлива употреба

Изтеглянето и отпечатването на формуляри, като за изпращането на поръчка и др., и разглеждането на другите материали и съдържание на този уебсайт са само за лични цели. Забранява се публичното показване, предаване, публикуване, модифициране, възпроизвеждане, разпространение, участие в прехвърлянето или продажбата, копиране, изпращане или друг вид употреба на съдържанието на този уебсайт или която и да било част от него, както и селектирането и видоизменянето на съдържанието му без изричното писмено разрешение на Podravka d.d. и други собственици на права върху интелектуална собственост. Когато такова разрешение е дадено, не се позволява пропускане или видоизменение на данните относно наличните авторски права и/или търговска марка, или други права върху интелектуална собственост.

Търговска употреба

Уебсайтът не може да се използва за търговия, продажба и други търговски цели, различни от извършването на покупки от Podravka d.d. Не се допуска рекламиране или събиране на предложения за продукти и услуги без писменото съгласие на Podravka. Забранява се прехвърлянето и публикуването на неприлични, клеветнически, вулгарни, заплашителни, обидни или други неуместни или незаконни материали, както и на всякакви материали, които водят до нарушение на права на дадени лица, и особено на материали, съдържащи компютърни вируси или други вредни материали. Потребителите носят цялата отговорност за щети, произтичащи от тяхната дейност, която не е в съответствие с тези условия, както и за всякакви възникнали в тази връзка щети. Podravka d.d. си запазва правото (но няма задължение) да изтрива частично или цялостно публикуваните от потребителите материали и съдържание.

Публикуване на съдържание и материали

Като публикувате съдържание и материали на този уебсайт (включително, без изброяването да е изчерпателно, предложения, идеи, рисунки и рецепти), вие автоматично се съгласявате да дадете (или гарантирате, че собственикът на материалите изрично се съгласява да даде) на Podravka d.d. неотменими, постоянни и изключителни права и лиценз за ползване, адаптиране, модифициране, включване в състава на други творби, превеждане, публикуване, предаване и разпространяване на тези материали в цял свят под всякаква форма и на всякакви носители, познати сега или разработени в бъдеще, за всякакви цели и без възнаграждение. Условията, на които се позовава този пункт, продължават да са обвързващи дори след прекратяването на тези Условия.

2. Авторски права и други права върху интелектуална собственост

Съдържанието на този уебсайт е защитено от авторските права, собственост на Podravka d.d., или предоставени на Podravka d.d. и притежавани от трети страни. Редактирането, селектирането и адаптирането на съдържанието на този уебсайт също е предмет на авторските права на Podravka d.d. В допълнение този уебсайт съдържа логотипи, имена на частни лица и други елементи на интелектуална собственост, притежавана от Podravka d.d. или трети страни и лицензирана на Podravka. Не следва да се приема, че някаква част от съдържанието на този уебсайт е за неограничена употреба. Може да се поиска разрешение за копиране.

Галерия със снимки и видеоклипове

Всички снимки, изображения, видеоклипове, лична информация и/или други материали на уебсайта се притежават изключително от Podravka d.d. Всички материали на уебсайта са предмет на авторски права и други права върху интелектуална собственост, притежавани от Podravka d.d. Всички права запазени. Разрешение за използване на тези материали се предоставя на субекти единствено за промоционални, редакторски и информационни цели при публикуване във вестници, списания и електронни медии. Забранява се всякакъв друг вид употреба на материалите в този уебсайт. В допълнение се забранява употребата на материали от уебсайта за целите на продажбата или предлагането на каквито и да било продукти или услуги. Определеното разрешение и начинът, по който се използва този уебсайт, не може да се прехвърля, възлага за подизпълнение или назначава, като всяко намерение или опит за прехвърляне, възлагане за подизпълнение или назначаване ще се счита за невалиден.  Като използват материалите на този уебсайт, потребителите на медиите приемат, без изброяването да е изчерпателно, ограниченията, забраните и условията, изложени в настоящото.

3. Гаранции и откази от отговорност

Въпреки че Podravka d.d. полага разумни усилия да гарантира, че информацията на този уебсайт е точна и актуална, дружеството не гарантира нейната точност и пълнота и не дава право за възражения във връзка с това. С изключение на продуктовите гаранции, изрично предоставени от Podravka d.d., Podravka подчертава, че всички материали на уебсайта и съдържанието се предоставят “както са” и Podravka d.d. не поема отговорност за последиците, които е възможно да възникнат от различно тълкуване на материалите и съдържанието на уебсайта. Podravka d.d. не гарантира, че този уебсайт ще е винаги достъпен и наличен, нито че ще е без грешки и вируси. Потребителите се съгласяват да използват този уебсайт на собствен риск.

Podravka d.d. няма да носи отговорност за щети или наранявания (включително, без изброяването да е изчерпателно, особени или последващи щети), възникнали като резултат от употребата или невъзможността да се използва част от този уебсайт или съдържание, публикувано или споделено на него от други потребители.

Медийните участници и другите потребители на този уебсайт изрично се съгласяват да компенсират Podravka d.d. за всички и всякакви искове, разходи, щети или задължения, произтичащи от невнимателната употреба на материала на уебсайта от страна на съответния потребител, включително всички преки, косвени, случайни, особени или последващи щети.

В допълнение Podravka d.d. и доставчиците на дружеството не поемат правна отговорност за точността, пълнотата или полезността на информацията, оборудването, продуктите или процедурите, представени в настоящото, като не гарантират, че използването на информацията, оборудването, продуктите или процесите няма да е в нарушение на частни права.

Отказ от препоръка
Посочването на даден продукт, процес или услуга с търговска марка, лого, производител и др. не означава, че Podravka d.d. или някой от служителите и доставчиците на дружеството популяризира, препоръчва или подкрепя тези продукти, процеси или услуги.

Отказ от отговорност за външни връзки

Наличието на външни хипервръзки не означава, че Podravka d.d., доставчиците или спонсорите на дружеството популяризират тези външни уебсайтове или съдържащите се в тях информация, продукти или услуги. Нито Podravka d.d., нито служителите, спонсорите и доставчиците на дружеството нямат контрол върху информацията, която се съдържа в тези външни уебсайтове. Външните връзки, публикувани на този уебсайт, са в съответствие с политиката на Podravka d.d., според която не се поема отговорност за съдържанието на уебсайт, към който е посочена връзка, получено от сървърите му.  Връзките могат да включват текстови връзки, малки изображения, икони или миниатюри, които илюстрират връзката, но не и реклама на продукти или услуги.

4. „Бисквитки“

„Бисквитките“ представляват миниатюрни файлове, които се съхраняват на компютър или мобилно устройство, когато посещаваме даден уебсайт. „Бисквитките“ позволяват на сайта да „запомня“ дейности или настройки на посетителя от предходни посещения, за да могат да се прилагат автоматично при следващото посещение. По този начин уебсайтът вече „знае“, че сте били тук, и в някои случаи регулира това, което виждате на екрана. „Бисквитките“ най-често се използват за запаметяване на конкретни потребителски предпочитания, за помощ при въвеждането на информация, която вече е предоставяна при предходни посещения, за събиране на аналитични данни или за промоционални кампании.

„Бисквитките“ се делят на сесийни и постоянни. Сесийните „бисквитки“ се съхраняват временно на вашия компютър и се изтриват автоматично след като затворите уеб браузъра. Те се използват за получаване на временна информация, като състоянието на количката ви за пазаруване в уеб магазин.

Постоянните „бисквитки“ се съхраняват на вашия компютър дори след като затворите своя уеб браузър, но най-често имат срок на валидност. Тези „бисквитки“ се използват за улесняване на достъпа за регистрираните потребители и за съхраняване на информация, като потребителско име и парола, която ви позволява да влизате с помощта на функционалност от типа „запомни ме“, за да не се налага да въвеждате повторно своето потребителско име и парола при всяко посещение на уебсайта. Постоянните „бисквитки“ могат да се съхраняват на вашия компютър дни, месеци и дори години.

„Бисквитките“ също така се делят на бисквитки на първа и трета страна. „Бисквитките“ на първа страна идват от уебсайта, който разглеждате понастоящем, докато „бисквитките“ от трета страна идват чрез реклами или външни услуги от други уебсайтове, като Google Analytics или AdWords. Тези „бисквитки“ най-често се използват за тълкуване на поведението на потребителите или за целите на маркетинга. Podravka използва „бисквитки“ на трети страни за получаване на статистическа информация за посетителите и за начина, по който се използва Coolinarika. Събираните данни включват IP адрес на потребителя, данни за браузър, език, операционна система и други стандартни статистически данни, които се събират и анализират единствено в анонимен и обобщен вид.

Но как реално работят „бисквитките“?

„Бисквитките“ съхраняват информация под формата на двойки „ключови стойности“ в текстови файлове.
Например „бисквитките“ могат да съхраняват езика, на който разглеждате страницата в момента. Ако езикът е хърватски, записът най-често ще изглежда така: language=hr
Когато изберете език за първи път, уебсайтът чрез вашия браузър създава и запазва „бисквитката“, която съдържа информация за езика. По-късно, при всяко следващо посещение, ако тази „бисквитка“ все още съществува, страницата ще знае за избора ви и ще ви показва съдържанието на предпочитания от вас език.
При осъществяване на достъп до уебсайт „бисквитките“ на Podravka идентифицират параметрите на браузъра, но не и самите потребители. Накратко предназначението на „бисквитките“ е добронамерено, тъй като те подобряват удобството за потребителя при разглеждане. Те не са вредни и не могат да съдържат вируси.
Тъй като предназначението на „бисквитките“ е да подобряват и да създават удобство за потребителите при използване на нашия уебсайт и да осигуряват процесите на него в пълния обхват на функционалността им, моля, обърнете внимание, че ако ги забраните или изтриете, е възможно да деактивирате функционалността на уебсайта или да получите различно оформление и функции на уебсайта в своя браузър.

5. Статистика

Уебсайтът coolinarika.com следи статистическите прегледи на страниците единствено с цел получаване на необходимата информация относно привлекателността и ефективността на своите уебсайтове и използва услуга на трета страна, наречена Google Analytics. Можете да откриете подробна информация от трета страна относно тази услуга, както и за възможностите на потребителя да регулира настройките за „бисквитките“, необходими за нея, на адрес: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

За да ви предоставим по-удобно разглеждане и да планираме ефективно бъдещите си маркетингови кампании и публикуването на съдържание, адаптирано към вашите интереси, ние използваме Google Analytics Demographics и инструмент Interest Reporting, който събира информация за пола, възрастта и интересите на потребителите.

6. Връзки

Правим всичко възможно, за да гарантираме, че всички пренасочвания от нашите уебсайтове насочват вас и/или детето ви към уебсайтове с висококачествено съдържание, което не насърчава негативност. Обаче уебсайтовете и уеб адресите се променят бързо и не можем винаги да гарантираме за съдържанието на всеки адрес, към който ви пренасочваме.

7. Промени и прекратяване на валидността

Podravka d.d. си запазва правото да променя или прекратява по всяко време този уебсайт и Условията за ползване, цялостно или частично. Промените влизат в сила чрез публикуване на този адрес или когато потребителите бъдат известени за тях. Условията за ползване са в сила до прекратяването им от ваша страна или от Podravka d.d. Прекратяването от ваша страна, което е възможно по всяко време, означава прекратяване на употребата на уебсайта и унищожаване на всички материали и съдържание, изтеглени и използвани от уебсайта.

Актуализирано на 24 май 2018 г.