Vegeta logo

Политика за поверителност

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и относно отмяната на Директива 95/46 /ЕО (Официален вестник на Европейския съюз L 119, 4 май 2016 г., стр. 1, по-нататък: Общ регламент за защита на данните), който е в пълна сила от 25 май 2018 г. в Република Хърватия и всички държави-членки на Европейския съюз, както и Закона за прилагане на Общите разпоредби за защита на данните (Официален вестник № 42/18, по-нататък: Закон) или в съответствие с правната рамка за защита на личните данни в Република Хърватия и Европейския съюз и най-добрата европейска практика, PODRAVKA d.d., със седалище на Ulica Ante Starčevića 32, Копривница (град Копривница), OIB: 18928523252 (наричано по-долу: PODRAVKA), като мениджър на обработката на лични данни на потребителите на нейните услуги и клиенти, създаде Политика за поверителност.

Тази Политика за поверителност („Политика“) обяснява как PODRAVKA събира, използва и управлява Вашите лични данни, намиращи се на уебсайта и достъпни при използване на уебсайта: https://vegeta-bg.bg/

Правилата за поверителност се прилагат за всички услуги, предлагани от PODRAVKA, като целта на правилата е да информира нашите посетители, партньори и потребители на нашите услуги (наричани по-нататък: респонденти) по ясен и прозрачен начин относно процедурите за обработка на техните лични данни и техните права.

PODRAVKA е посветена на защитата и зачитането на вашата поверителност. Моля, прочетете внимателно тази политика, за да разберете защо и как събираме вашите лични данни и как ще бъдат използвани. По отношение на личните данни, които събираме, PODRAVKA е „администраторът“, тоест този, който определя нуждите, за които и средствата, с които се обработват личните данни.

PODRAVKA, като доставчик на уебсайт услуги, се ангажира да защитава поверителността на личните данни.

Ако желаете да се свържете с нас относно тези политики или относно вашата лична информация, моля, използвайте следната информация за контакт:

ПОДРАВКА д.д.

Улица Анте Старчевича 32

48 000 Копривница

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на: dpo@podravka.hr

Как и кога събираме вашите лични данни?

Ние събираме вашите лични данни, когато е необходимо за изпълнение на вашите нужди и заявки, извършване на услуги или за нуждите на нашия бизнес:

а) когато влизате в страницата https://vegeta-bg.bg/, ние ще събираме вашия IP адрес, който също се счита за лични данни,

б) при регистриране на лице като потребител или получател на бюлетин или друга информация за нашите продукти и промоции. Като администратор на лични данни ще ви помолим да въведете информация за себе си (лични данни) като имейл адрес, собствено име, фамилия и телефонен номер (част от данните са отбелязани като незадължителни). Правното основание за обработка на вашите данни е съгласието. По този начин потребителят, който се регистрира за получаване на известия за нашите продукти и промоции чрез въвеждане на данните си на страницата https://vegeta-bg.bg/ дава съгласието си за обработка на личните му данни. Потребителят може да оттегли съгласието си по всяко време, като изпрати уведомление на имейл адреса на длъжностното лице по защита на личните данни,

в) ситуации, в които събираме други видове данни като дата и час на достъп до страницата, информация за хардуера, софтуера или интернет браузъра, който използвате, както и за операционната система на вашия компютър и версията на приложението и вашите езикови настройки. Може да събираме информация за кликванията и достъпа ви до страницата https://vegeta-bg.bg/, които ви се показват,

г) когато се свържете с нашия офис и ни помолите за помощ или зададете въпрос, за да упражните някое от правата си, гарантирани от приложимите разпоредби,

д) когато се свързвате с нас чрез социалните мрежи, ние събираме данните, които сте ни предоставили при отправяне на запитвания или заявки,

е) когато участвате в нашите игри с награди, ние ще обработваме данни в зависимост от вида на играта с награди, за което ще ви информираме в правилата на играта с награди. Данните, които могат да бъдат обработвани, са например име, фамилия, адрес за изпращане на наградата,

g) когато попълвате анкета за удовлетвореност, ние обработваме информация като вашия IP адрес,

з) когато ни зададете какъвто и да е въпрос, свързан с нашата оферта, ние ще обработим вашите контакти и/или други данни, които предоставяте при изпращане на въпроса,

i) ако искате да изпратите отворена кандидатура за работа, ние ще обработим данни като вашето име, фамилия, възраст, титла, професия, трудов стаж, телефонен номер за връзка и други данни, съдържащи се във вашата отворена кандидатура,

й) при регистрация на уебсайта се съхраняват и датата и часът на IP адреса, предоставен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от респондента. Регистрацията със съгласие ни позволява като администратор на данни и организатор да предлагаме съдържание или услуги, които могат да се предлагат само на регистрирани потребители поради естеството на темата. Регистрираните лица могат по всяко време да променят предоставените при регистрацията лични данни или да ги изтрият напълно от регистрите,

Ние събираме посочените по-горе специфични категории ваши лични данни или въз основа на съгласието, което ви е показано, когато посетите https://vegeta-bg.bg/ чрез изскачащ прозорец, или въз основа на легитимен интерес (напр. в случаите, когато бисквитките са необходими за функционирането на https://vegeta-bg.bg/ или когато ви изпращаме интересни известия и/или предложения за действия) или за изпълнение на нашите задължения, произтичащи от действащите разпоредби на Република Хърватия .

Ако обработването се основава на вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието трябва да бъде уведомено до администратора на данни на електронна поща: dpo@podravka.hr или на адрес PODRAVKA d.d., Ulica Ante Starčevića 32, 48 000 Копривница с обозначението „n/r длъжностно лице по защита на данните“. Такова оттегляне няма да засегне законосъобразността на обработката въз основа на съгласие преди оттеглянето му.

Моля, обърнете внимание на задължителния обхват на данните, които искаме от Вас, тъй като в случай, че не предоставите необходимата информация, която е определена като задължителна за извършване на исканата или очаквана от Вас дейност, за съжаление ще няма да бъдат допуснати до участие в същото, без заявените данни дейността няма да бъде технически осъществима.

Така че, за да обобщим всичко по-горе, ние обикновено събираме вашите лични данни директно от вас, когато попълвате определен формуляр или когато искате да получавате нашия бюлетин.

Ние не използваме вашите лични данни за маркетингови цели, освен ако не ни кажете, че сте съгласни. Ако искате да ви изпращаме подробности за нашите продукти, организацията на нашите събития, услуги, оферти и промоции, моля, абонирайте се за него, като ни дадете съгласието си, когато се абонирате за бюлетина.

Ние третираме вашите лични данни като поверителни данни и те са надлежно защитени от PODRAVKA и/или нашите доверени партньори.

Какви данни и с каква цел събираме директно от вас?

Типичните категории данни, които събираме от потребителите, са следните: имейл адрес.

Ние събираме вашите лични данни за:

• изпълнение на услугата, изпълнение на договора или друг начин за осигуряване на предоставянето на заявената услуга

• използване на всички услуги на сайта https://vegeta-bg.bg/

• да отговорим на вашето запитване и да обработим заявките ви възможно най-ефективно

• статистическа обработка на данни

• изпращане на материали, оферти и контакт

• подобряване на качеството на съдържанието, функционалността и услугите.

Какви права за поверителност имате?

Моля, имайте предвид, че по всяко време имате право да поискате от PODRAVKA следното:

• за да Ви предоставим достъп до Вашите лични данни

Можете да попитате PODRAVKA кои ваши лични данни използва, както и да поискате достъп до тези лични данни. Имате право да знаете целта на обработването, кои категории от вашите лични данни съхраняваме, органите или категориите органи, с които споделяме вашите лични данни, срока на съхранение на данните, както и източника на данните в случай, че данните се събират индиректно.

Можете да се свържете с нас, ако искате копие на някои или всички лични данни, които съхраняваме за вас.

• поискате коригиране на неверни данни

Искаме вашата лична информация да бъде точна и актуална. Можете да поискате от нас да коригираме или премахнем информация, която смятате, че е неточна или неактуална.

• поискате изтриване на лични данни

Можете да поискате от PODRAVKA да спре обработката или дори да изтрие вашите лични данни. Ако се нуждаем от вашите лични данни, за да изпълним някакво договорно задължение към вас, PODRAVKA може да престане да бъде в състояние да изпълнява такива договорни задължения. Също така, ако вашите лични данни са необходими за изпълнение на определени законови задължения (напр. данъчни задължения), заявката ви може да не бъде изпълнена.

• Ограничаване на достъпа до вашите данни (за нас и/или трети страни) в определени процеси или изцяло

Ако искате да оспорите точността на данните или ние вече не се нуждаем от лични данни за целите на обработването, но имате нужда от тях за установяването, изпълнението или обработването на законови изисквания, или сте възразили срещу обработването на основание, че ние считате за законно, имате право да поискате ограничаване на обработката на лични данни.

• подадете жалба относно начина, по който използваме вашите данни

Не забравяйте, че имате право да възразите срещу обработването на лични данни въз основа на правно основание, което PODRAVKA счита за законно.

• поискате прехвърляне на данни към друг администратор (прехвърляемост на права)

Ако обработката се основава на вашето съгласие или се извършва с автоматични средства, имате право да поискате прехвърляне на данните към друг администратор.

За да упражните някое от горните права, моля, използвайте информацията за контакт, предоставена в началото на Политиката за поверителност.

Ако смятате, че вашите права не се спазват, имате право да подадете жалба до Агенцията за защита на личните данни, Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr

Къде се съхраняват вашите лични данни?

Ние съхраняваме личните данни, които събираме за вас, в защитена среда. Вашата лична информация е защитена от неоторизиран достъп, разкриване, използване, промяна или унищожаване от всяка организация или физическо лице.

Обработените данни се съхраняват в нашите помещения и защитени ИТ системи, но понякога съхраняваме данните на сървърите на нашите доверени доставчици на услуги, разположени в ЕС.

PDORAVKA ще гарантира, че личните данни се съхраняват на сигурно място (което включва разумна административна, техническа и физическа защита за предотвратяване на неразрешено използване, достъп, разкриване, копиране или модифициране на лични данни), което е достъпно само от упълномощени лица. Всички упълномощени лица подписват декларация за конфиденциалност.

Данните, събрани за целите, посочени в тези правила, ще се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на посочените цели. Вашите лични данни няма да бъдат съхранявани във форма, която позволява да бъдете идентифицирани по-дълго, отколкото PODRAVKA разумно счита за необходимо за постигане на целта, за която са събрани или обработени. PODRAVKA ще съхранява определени лични данни за периода от време, предписан от закона или наредбата, която задължава PODRAVKA да съхранява данни (повече в ˝Колко дълго PODRAVKA ще съхранява вашите лични данни˝).

Ако сте ни дали съгласието си (например сте се абонирали за нашия бюлетин, избрали сте определена категория бисквитки за използване), ние ще обработваме вашите лични данни, докато не оттеглите съгласието си. Ако декларирате основателно възражение срещу обработването на лични данни въз основа на легитимен интерес, ние няма да обработваме Вашите лични данни в бъдеще.

В допълнение към всичко по-горе е важно да подчертаем следното; ако е образувано съдебно, административно или извънсъдебно производство, личните данни могат да се съхраняват до края на такова производство, включително възможния период за подаване на правни средства за защита.

PODRAVKA споделя ли данни с трети страни?

Защитата на поверителността е важна за нас, така че никога няма да споделяме вашата лична информация с трети страни, освен за целите, описани в тази политика. Винаги ще ви информираме за споделянето и прехвърлянето на данни.

PODRAVKA си сътрудничи с други фирми. Това означава, че понякога споделяме вашите лични данни, като използваме сигурни ИТ системи. Когато действаме по този начин, данните се прехвърлят към сървъри, разположени в ЕС или в държава, която осигурява адекватно ниво на защита в съответствие със законодателството на ЕС.

В някои случаи нашите партньори, които предоставят услуги от името или за PODRAVKA, може да обработват вашите данни извън Европейския съюз. Въпреки това, договорите, които сключваме с такива субекти, ги задължават да обработват вашите данни със специални мерки за сигурност в съответствие с действащите разпоредби в държавите-членки на Европейския съюз.

На 10 юли 2023 г. Европейската комисия прие ново решение за адекватност, въз основа на което личните данни могат да се прехвърлят свободно от Европейския съюз към компании в САЩ, които участват в Рамката за защита на поверителността на данните.

Решението за адекватност се основава на член 45 от Общия регламент за защита на данните и е механизъм, който гарантира безопасното и законно прехвърляне на данни към трети държави. Компаниите в САЩ, които желаят да участват в Рамката за защита на данните, трябва да преминат през процес на самосертифициране и да се запишат в списъка на компаниите, които са се присъединили към Рамката за защита на поверителността на данните.

Освен това, ако нашият договорен партньор е базиран в САЩ, ние ще преразгледаме съществуващите договори и ще проверим стандартите за сигурност, които нашият партньор гарантира, за да гарантираме защитата на всички наши респонденти с най-новите стандарти, одобрени и предложени от компетентните институции.

Целите, за които споделяме данни с нашите доверени партньори, са например нуждите от маркетинг, поддръжка на уебсайт https://vegeta-bg.bg/ гласуване, обработка на плащания, доставка (доставка) и други услуги във и извън https://vegeta-bg.bg/. Тези доставчици на услуги са задължени, съгласно съответните договори, да използват поверените им данни само в съответствие с нашите указания и изключително за целта, която сме строго определили. Също така ги задължаваме да защитават адекватно Вашите данни и да ги считат за бизнес тайна.

Веднъж годишно извършваме одит на всички наши партньори, за да знаят, че защитата на вашите лични данни е все още на необходимото ниво и че е в съответствие с приложимите разпоредби.

Колко дълго PODRAVKA ще съхранява вашите лични данни?

ПОДРАВКА няма да съхранява Вашите лични данни по-дълго от периода, за който данните са необходими за изпълнение на целта на тяхното използване, и за максимален период от 3 години, освен в изключителни случаи, когато законът предвижда по-дълъг период на съхранение на данните (за например, данните, свързани с едностранно прекратяване на договори и възражения, ще се съхраняват 1 година, данните, свързани с упражняването на вашите права на поверителност, ще се съхраняват постоянно, данните, свързани с игри с награди, ще се съхраняват 5 години, имейл адреси за целта за изпращане на бюлетини до оттегляне на съгласието, докато информацията за акаунта ще се пази 11 години).

Можете да научите повече за периодите на съхранение на данни, като се свържете с нашия служител по защита на данните.

За какво ще използваме вашите данни?

Възможно е да използваме вашата лична информация по няколко различни начина, главно за да изпълним нашите законови и други задължения към вас, но понякога, за да подобрим вашето изживяване при използването на уебсайта и от съображения за сигурност.

Целите, за които използваме вашите данни, са описани в тези правила и ако вашите данни се обработват за други цели, ще бъдете уведомени преди извършването на такава (нова) обработка.

бисквитки

За да поддържа уебсайта и да гарантира, че неговата функционалност е на очакваното ниво, PODRAVKA използва технология, известна като „бисквитки“.

Бисквитките са малки файлове, които изпращаме на вашия компютър и имаме достъп до тях по-късно. Те могат да бъдат временни или постоянни. Благодарение на бисквитките можете да разглеждате нашите страници без затруднения. Бисквитките ни показват какво интересува вас и другите посетители на нашия уебсайт, което ни помага да го подобрим.

Прочетете повече за бисквитките в Политиката за бисквитки.

PODRAVKA не носи отговорност за начина и условията на работа на трети лица.

PODRAVKA събира и обработва лични данни чрез потребителски взаимодействия в социални мрежи като Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. PODRAVKA, т.е. отговорните лица, назначени от PODRAVKA, имат достъп до съобщения и/или публикации в горепосочените социални мрежи, но личните данни, събрани чрез тях, особено тези, съдържащи се в съобщенията, не се съхраняват или обработват допълнително от PODRAVKA, освен за посочените цели в тези Правила.

PODRAVKA използва бизнес профил, използвайки услугите на Facebook, YouTube, LinkedIn и Instagram, като можете да видите техните правила за поверителност, т.е. декларации за поверителност, както и начина, по който използват личните ви данни на:

YOUTUBE ОНЛАЙН – https://policies.google.com/privacy?hl=hr

В случай, че имате въпроси относно събирането и обработването на данни от Facebook, YouTube, LinkedIn и/или Instagram или желаете да упражните някое от правата си, гарантирани от Общия регламент за защита на данните, моля, свържете се с:

ЗА FACEBOOK:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Дъблин 2, Ирландия

Контакт с длъжностното лице по защита на данните: https://hr-hr.facebook.com/policy.php https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ако не сте доволни от начина, по който вашите лични данни се събират и обработват, можете да се свържете с водещия надзорен орган на Facebook, ирландския комисар за защита на данните или Агенцията за защита на личните данни на Република Хърватия.

В уебсайта https://vegeta-bg.bg/, https://vegeta-bg.bg/ като администратор на обработката на личните данни са включени компоненти на компанията Facebook. Facebook е социална мрежа.

Социалната мрежа е място за социална връзка в Интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да взаимодействат помежду си във виртуално пространство. Социалната мрежа служи като платформа за споделяне на мнения и опит или за предоставяне на лична или свързана с работата информация на интернет общността. Facebook позволява на своите потребители да създават лични профили, да качват снимки и да се свързват чрез покани за приятелство.

Facebook е собственост на Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако лицето, използващо Facebook, живее извън САЩ или Канада, администраторът на лични данни е Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия. Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ е независимият администратор на данни.

Отваряйки https://vegeta-bg.bg/, браузърът на респондента ще покаже съответния Facebook компонент, който е следствие от използването на Facebook плъгина. Преглед на всички приставки за Facebook можете да намерите на https://developers.facebook.com/docs/plugins/. По време на тази техническа процедура на Facebook беше предоставена информация за конкретната подстраница, посетена от ответника.

Ако сте регистриран във Facebook като респондент, същевременно Facebook може да засече всеки ваш преглед на уебсайта https://vegeta-bg.bg/. Тази информация се събира чрез Facebook компонента и се прехвърля към Facebook акаунта на респондента. Ако респондентът щракне върху който и да е Facebook бутон, интегриран на уебсайта https://vegeta-bg.bg/, напр. бутона „Харесва ми“, или ако респондентът изпрати коментар, тогава Facebook прехвърля посочената информация към личния Facebook акаунт на респондента. и по този начин запазва лични данни.

Всеки път, когато респондентът влезе във Facebook и в същото време влезе в уебсайта https://vegeta-bg.bg/, Facebook ще получи информация за това чрез Facebook компонента. Това ще се случи независимо дали респондентът щракне върху Facebook компонента или не. Ако респондентът не желае да прехвърля този тип информация, той може да го предотврати, като излезе от своя Facebook акаунт, преди да влезе в уебсайта https://vegeta-bg.bg/

ЗА YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ирландия

Свържете се със служителя по защита на данните: https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ако не сте доволни от начина, по който вашите лични данни се събират и обработват, можете да се свържете с водещия надзорен орган за YouTube, ирландския комисар за защита на данните или Агенцията за защита на личните данни на Република Хърватия.

В уебсайта https://vegeta-bg.bg/, администраторът на обработка на лични данни е включил компоненти на услугата YouTube. Youtube е интернет видео портал, който позволява безплатно публикуване, гледане, оценяване и коментиране на видео материали. Youtube позволява публикуването на всякакъв вид видео материали, така че можете да гледате цели филми, телевизионни предавания, музикални видеоклипове, плакати и видео материали, направени от потребителите на портала.

YouTube е собственост на YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ. YouTube, LLC, което е дъщерно дружество на Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., Сан Бруно, Калифорния 94066, САЩ. YouTube, LLC, което е дъщерно дружество на Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ, се счита за независим администратор на данни.

Ако сте влезли в YouTube като потребител на страница (респондент), YouTube ще разпознава всеки път, когато отворите подстраница, където се намира видеоклип в YouTube. Тази информация ще бъде събрана от YouTube и Google и ще бъде прехвърлена към акаунта в YouTube на субекта на данните.

YouTube или Google ще получат информация чрез YouTube компонента, че респондентът е посетил уебсайта https://vegeta-bg.bg/, ако е бил влязъл в YouTube по време на посещението на уебсайта; това ще се случи независимо дали вие като респондент сте кликнали върху видеоклипа в YouTube или не. В случай, че не искате да разрешите подобно прехвърляне на информация, можете да го предотвратите, като излезете от своя YouTube акаунт, преди да отворите уебсайта https://vegeta-bg.bg/

Влизане в сила и промени в политиката за поверителност

Настоящите Правила влизат в сила от момента на публикуване на уебсайта.

PODRAVKA си запазва правото да променя Политиката за поверителност, която ще бъде публикувана на уебсайта.